O.D.Tסדנת Out Doors Training 
סדנת Out Door Training O.D.T  הנה סדנת פיתוח ארגוני המושתתת על פעילות קארטינג חוויתית. הסדנה היחודית לגו קארטינג פולג פותחה בשילוב של יועצים ארגוניים ומומחים לנהיגה מוטורית.

סדנת  O.D.T  נוגעת באספקטים רבים של החיים הארגוניים כדוגמת:  אינדיבידואליות מול קבוצה, תחרות ותחרותיות, התמודדות עם מצבי לחץ ,ניהול תהליכי למידה, הנעת עובדים, עבודת צוות ופיתוח יכולות ניהוליות. הסדנה מספקת למנהלים וליועצים הארגוניים כלים אפקטיביים לאבחון, להתערבות ולהערכה בארגונים.

O.D.T בנויה סביב מרוץ משימות קבוצתי. במהלך התחרות מוטלות על נהגי הקבוצות משימות מגוונות כגון: החלפת נהגים, תדלוקים, התגברות על תקלות מבוימות בקארט ועוד. הקבוצה המבצעת את מירב ההקפות בזמן המוקצב, תוך התגברות על התקלות במהירות וביעילות היא הקבוצה המנצחת.
פיתוח צוות עוסק ביכולת של קבוצת פרטים לשתף פעולה סביב השגת מטרות ארגוניות משותפות, על אף התחרות  וניגודי האינטרסים הקיימים באופן טבעי בין פרטים אלו. המשימות המגוונות ותנאי הלחץ של הפעילות משרתים את הצורך הארגוני בפיתוח צוותים אורגאניים וצוותי ניהול. לאורך הפעילות מתפתחת באופן דינאמי עבודת צוות מזן חדש, השוברת את המחסומים השגרתיים בין העובדים לבין עצמם ובין העובדים למנהלים.

מבנה הסדנה
הדרכה עקרונות הנהיגה הספורטיבית,  חוקי הנהיגה בקארט, התנהגות על המסלול.

חלוקה לקבוצות מדידת זמני נהיגה אישיים במסלול וחלוקה לקבוצות הומוגניות, בהתאמה לרמת המשתתפים.
תכנון אסטרגי לקראת המרוץ  בשלב זה ניתן להתבונן בדינאמיקה הקבוצתית שמתפתחת ובחלוקת התפקידים בין החברים (המנהיג,המעודד, המבקר,הבולם ועוד … ).

מקצה מרוץ ראשון  מרוץ משימות קבוצתי במהלכו ניתן להתבונן בעבודת הצוות המתפתחת ובמידה בה מנצלת הקבוצה את המשאב האנושי שלה והתאמת הפרטים בקבוצה למשימות ספציפיות.

מקצה מרוץ שני האדרנלין עולה, המתח מתגבר והתחרות בפול טורים.

הפסקה והתארגנות בהפסקות בין המרוצים עורכות הקבוצות תחקיר משימות והפקת לקחים ונעזרות בפלט מחשב, המנתח פרמטרים רבים ומגוונים לאורך המירוץ. חברי הצוות והחונך המלווה מנתחים את הדינאמיקה הקבוצתית ופועלים לשיפור הביצועים במקצה המירוץ הבא.

הגראנד פינאלה בסיום המירוץ משוקללות התוצאות וניתן ניקוד נוסף כמדד למידת השיפור בין המקצים. המדליות מוענקות לקבוצות המנצחות בטקס חגיגי על הפודיום, והשמפניה נשפכת כמיטב המסורת.

משך הפעילות 4 - 5 שעות ( בכפוף למספר המשתתפים )